DAWNE MIESZCZAŃSTWO

Dawne osiadłe od wieków mieszczaństwo zmieniało się w warstwę kapitalistów lub mniej zaradne, wierne tradycji zo­stawało przy rzemiośle, grupującym się już me w cechach, a „zgromadzeniach rzemieślniczych”. W Warszawie liczono ich wówczas.Za tymi zmianami szła zabudowa miast. Stawiano kamienice czynszowe, zagęszczała się sieć sklepów specjalistycznych i roz­maitych zakładów użyteczności publicznej. Lokale gastronomicz­ne, nazywano obecnie restauracjami, w zależności od położenia, wystroju wnętrza, obsługi, a za tym i cen, stawały się miejscem nie tylko posiłków, lecz także zgromadzeń i zebrań; jedne — sfer zamożnych, „posiadających”; inne, tańsze służyły inteligencji i mieszczaństwu; wreszcie najtańsze — rzemieślnikom i biedniej­szej ludności.

Mam na imię Weronika i bardzo zapraszam Cię do lektury bloga! Opisuję tu informacje, ciekawostki, doświadczenia i różne podobne rzeczy, które wynoszę z pracy w kuchni! Mam nadzieję, że będziesz zadowolony 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)