INNY MODEL ŻYCIA

Todreśnicy cho­dzili zwykle bandami po kilku lub kilkunastu dla dania oporu strażakom.” „Todres” odbywał się nocą: latem za pomocą czółen, zimą przez zamarzniętą Wisłę. Mniej więcej w połowie stulecia rozpoczęła się era industriali­zacji. W roku 1847 liczono w Warszawie 190 „fabryk” — jak na­zywano wszystkie zmechanizowane zakłady — a w roku 1862 było ich już 369. Wraz z postępującym uprzemysławianiem do­tychczasowy układ społeczny i model życia coraz wyraźniej przewarstwiał się i przetasowywał.Do miast — jak wspomniano — zwłaszcza po uwłaszczeniu chłopów po powstaniu styczniowym, napływały masy szlachty, wyzutej z majątków, zasilającej bądź inteligencję, bądź drobno­mieszczaństwo, a także nowe powstającą klasę społeczną — pro­letariat.

Mam na imię Weronika i bardzo zapraszam Cię do lektury bloga! Opisuję tu informacje, ciekawostki, doświadczenia i różne podobne rzeczy, które wynoszę z pracy w kuchni! Mam nadzieję, że będziesz zadowolony 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)