OZDOBNE KUFLE DO PIWA

Na miejsce piwa „saskiego” weszło wiele nowych odmian tego trunku. Przez pewien czas pierwszeństwo oddawano „dubeltowe­mu kazimirusowi”, potem największe uznanie zdobyło „marco­we”, które utrzymało się na tym miejscu zaszczytnym do pier­wszych dziesiątków XX wieku. Unowocześnione metody warzenia piwa spowodowały istną eksplozję browarnictwa: „Epoka wyra­biania piwa była złotym wiekiem browarów warszawskich. Na horyzoncie fabrycznym jaśniało ich wówczas 60 przeszło, a w każdym z nich otwierało się złote pole zarobku”. Na kuflach do piwa ozdobnych, kamionkowych lub majoliko- wych po dawnemu zdarzały się napisy z zachętą do picia, za­bawnym porzekadłem lub nawet wierszykiem.

Mam na imię Weronika i bardzo zapraszam Cię do lektury bloga! Opisuję tu informacje, ciekawostki, doświadczenia i różne podobne rzeczy, które wynoszę z pracy w kuchni! Mam nadzieję, że będziesz zadowolony 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)