PRZESTROGA DLA POTOMNYCH

Kajetan Koźmian żałośnie wypomina w swych pamiętnikach ku przestrodze potomnych spisanych: „Czas to był, w którym wrodzona Połakom żądza naśladowni­ctwa obcych do najwyższego stopnia wzrosła, i bez względu na tyle stronnictw szarpiących Polskę, podzieliła ją na dwa odrębne zwyczajami, wyobrażeniami, obyczajami i modą narody, rdzen­nych Sarmatów i Gallo-Polaków, które przezwiskami nawzajem się prześladowały.”Minął wiek osiemnasty kończący się trzecim, ostatecznym roz­biorem Polski. Następujące dziewiętnaste stulecie na krótko za­błysło nadzieją odzyskania wolności przy boku cesarza Francu­zów, by w rezultacie pogrążyć naród w półtorawiekowej niewoli. Struktura społeczna Rzeczypospolitej wznoszona i utrwalana przez wieki załamała się.

Mam na imię Weronika i bardzo zapraszam Cię do lektury bloga! Opisuję tu informacje, ciekawostki, doświadczenia i różne podobne rzeczy, które wynoszę z pracy w kuchni! Mam nadzieję, że będziesz zadowolony 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)