ROZKWIT WYDAWNICTW POŚWIĘCONYCH KUCHNI

Prawdziwy rozkwit wydawnictw poświęconych kuchni nastą­pił w wieku XIX. Obok opracowań takich, jak omawiany w dru­giej części tej książki Piast, które były czymś pośrednim między książką kucharską, a zbiorem dobrych rad gospodarskich i nowi­nek ze świata, ukazywały się zbiory przepisów poświęconych wyłącznie kuchni. Ich autorzy nie stronili od licznych filozofują­cych uwag i rozważań traktujących o estetyce podania posiłków, problemach dietetycznych, poradach zdrowotnych, a nawet za­gadnieniach społecznych. Do tych ostatnich należy dzieło Karoliny Nakwaskiej, w którym autorka walczy o równouprawnienie kobiet… na tere­nie kuchni. Tu trzeba powiedzieć, że do połowy tegoż stulecia berło kuchmistrzostwa dzierżyli niepodzielnie mężczyźni.

Mam na imię Weronika i bardzo zapraszam Cię do lektury bloga! Opisuję tu informacje, ciekawostki, doświadczenia i różne podobne rzeczy, które wynoszę z pracy w kuchni! Mam nadzieję, że będziesz zadowolony 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)