WIGILIJNY STÓŁ

Z błyskiem pilnie wyglądanej pierwszej gwiazdy na niebie rozpoczynał się obrzęd. Pan lub gospodarz domu dzielił się z ro­dziną i służbą opłatkiem, a następnie wszyscy domownicy pomię­dzy sobą. W niektórych okolicach był zwyczaj składania po dwa opłatki przedzielone warstewką miodu, co w roku ńastępującym miało przyczyniać życiu słodyczy. Potem zasiadano do wiecze­rzy. Pod przykryciem stołu rozścielano warstwę siana, salę czy izbę przyozdabiano choiną, a w czterech rogach ustawiano cztery snopy zboża.  Ten zwyczaj, początkowo powszechny, później za­chował się już tylko po wsiach. W niektórych rejonach kraju dziewczęta ozdabiały izbę „światami” zawieszanymi u pułapu.

Mam na imię Weronika i bardzo zapraszam Cię do lektury bloga! Opisuję tu informacje, ciekawostki, doświadczenia i różne podobne rzeczy, które wynoszę z pracy w kuchni! Mam nadzieję, że będziesz zadowolony 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)