ZBIÓR NAUK I RAD

Wstęp książki jest zbiorem nauk i rad udzielanych gospodarzowi pragnącemu ufetować przy­jaciół bankietem. Następują rozdziały: o kuchni, kucharzach, ogniu, powietrzu, ziemi, wodzie, soli, chlebie, napojach, mięsach i ptactwie, rybach i grzybach, wszelakiej jarzynie, a wreszcie wetach i słodyczach. Ostatni rozdział Herciusz poświęca „ban­kietowym ceremoniom”, od stroju poczynając, a na godnym za­chowaniu się kończąc. ceremoniom”, od stroju poczynając, a na godnym za­chowaniu się kończąc. Oto garstka dobrych rad Herciusza o przy­gotowaniu do bankietu: „jeżeli w izbie pchły, wygnać je sposo­bem napisanym. Ścierki białe do naczynia stołowego i wody nagotować (przygotować).

Mam na imię Weronika i bardzo zapraszam Cię do lektury bloga! Opisuję tu informacje, ciekawostki, doświadczenia i różne podobne rzeczy, które wynoszę z pracy w kuchni! Mam nadzieję, że będziesz zadowolony 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)